T.C.

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı: 2018/870 Esas

Konu : Konkordato Hk.

Davacı MASTMETAL ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı MASTMETAL ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Gebze Ticaret Sicil No:18763)(Uluçınar Vergi No: 6130760836) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 01/11/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 01/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Tuncer Karaman atanmıştır.İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 10/01/2019 günü saat 14:20’ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.