Marşandiz Yapı Teknik A.Ş iflas erteleme istedi, kayyum atandı. Davacı Marşandiz Yapı Teknik Tic. A.Ş. tarafından şirketin İİK mad.179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek iflas erteleme ‘si davası açılmış olup; Mahkememizce verilen 30.06.2016 tarihli tensip karan uyannca İİK 179/a maddesi gereğince Hukukçu Prof. Dr. Rauf Karasu, Mali Müşavir Suphi Aslanoğlu ve İşletmeci İsmail Can şirkete tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir. Açılan bu davanın yargılaması 21.09.2016 günü saat 12.05’a bırakılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.