İ L A N
T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/36 Esas
İİK.’nun 286. Maddesine göre konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz mevcut olduğu anlaşılmakla, İİK.’nun 287. Maddesine göre Havza Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 712 sicil nosunda kayıtlı davacı MAHMUT KARAHAN – KARAHAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 11/02/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet verilmesine,
Geçici mühlet kararına karşı konkardato talep eden boçlu alacaklarının ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkardato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkardota talebinin reddini isteyebileceklerine,
2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 287/3 maddesi gereğince konkardatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla ve davacının bildirdiği alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak davacı şirkete Serbest Mali Müşavir Yalçın Yason Burumoğlu’nun (Adres: Bahçelievler Mah. Özden Sk. No:2/5 İlkadım/SAMSUN) geçici konkardato komiseri olarak atanmasına,
Geçici konkordato komiserinin konkordato talep eden davacı borçlunun mevcudunun defterini tutmasına, mallarının kıymetini takdir etmesine, rehinli malların kıymetine ilişkin kararlarını alacaklılara sunmak üzere hazır tutmasına, ara rapor düzenlenmesine, ön projenin takibi ve tamamlanması yönünden katkıda bulunmasına, davacı borçlunun denetlenmesi ve borçlu davacı ile birlikte gerek gördüğü işlemlere katılmasına, davacının faaliyetlerine nezaret etmesine ve İcra İflas Kanununun 290. Maddesinde belirtilen diğer görevleri yapmak üzere yetkilendirilmesine karar verildiği ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.