T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI
KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ İLANIDIR

ESAS NO : 2018/1266 Esas
KONU : Alacaklıların alacaklarını komiser heyetine bildirmeye davet ilanıdır.

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1266 Esas sayılı konkordato davasında; Saraylar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 5 Merkezefendi – DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Borçlular M. Teyizler Mobilya Tekstil Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Hasar Basri TEYİZ- Mehmet TEYİZ vekili *************’ın konkordato mühlet talebi kabul edilmiş ve 31.10.2018 den itibaren 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş ve ***********, ************* ,****************** geçici komiser olarak atanmıştır. İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren İİK.nun 299 maddesine göre 15 gün içinde söz konusu şirket ve kişilerden alacaklı olanların alacaklarını ispatlayan dayanak belgelerini ekledikleri bir dilekçe ile geçiçi komiser ************’ya ( **************************DENİZLİ Tlf : *******************), başvurmaları, alacaklarını bu süre içerisinde bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.