T.C.

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2018/582 Esas
KARAR NO : 2018/869 Karar

Davacılar LOCO GIDA ANONİM ŞİRKETİ ve PLUS LOCO GIDA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalı HASIMSIZ aleyhine mahkememide açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucu 11/10/2018 tarihinde verilen gerekçeli karar uyarınca;
“”1-Davacı her iki şirket yönünden kesin mühlet verilmesi talebi ile konkordato taleplerinin REDDİNE,
2-Mahkememizce konulan ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine,
3-Eksik kalan 35,90-TL harcın davacı tarafça tamamlanmasına,
4-Mahkememizce verilen kararın İİK’ nin 289/son yollaması ile 288. Madde uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
5-Davacı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına”
Karar verilmiş olmakla, anılan hüküm, İİK’ nun 289/son yollaması sonucu İİK’nun 288. maddesi uyarınca ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.