T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı: 2018/834 Esas

“6090148275 Vergi Kimlik Numaralı “LİVA ÇİKOLATA VE PASTA SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ve 6310783154 Vergi Kimlik Numaralı “NİN ÇİKOLATA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”” tarafından konkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce 20/11/2018 tarih, 2018/834 esas sayılı ara karar ile 1- 6090148275 vergi kimlik numaralı “LİVA ÇİKOLATA VE PASTA SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ve 6310783154 vergi kimlik numaralı “NİN ÇİKOLATA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”nin konkordato taleplerine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince;

a) 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK.’nun 288./1 maddesi gereğince, İİK’nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. Maddesindeki şekli ile borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,

b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirketlerin faaliyetlerine nezaret etmek, şirketlerin işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak **********, ************* ve *********************’ in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULUolarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Geçici mühlet kararı verilen “LİVA ÇİKOLATA VE PASTA SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ve “NİN ÇİKOLATA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin TÜM İŞLEM VE KARARLARININ GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA,

Geçici konkordato komiserlerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve görev sınırlarının geçici mühlet kararı sonuçları ile birlikte İİK.’nun 288 maddesi gereğince ticaret sicil gazetesi İLANINA, karar verildiği, Konkordato talep eden şirketlerin alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.