T.C.
HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/411 Esas

Davacı Kurtuluş Su Pompaları ve Döküm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle;
Yeni Sanayi Sitesi 10. Cadde 58 C Blok Dış Kapı No: 11 Antakya/Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince 5650 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 5960070028 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Kurtuluş Su Pompaları ve Döküm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 27/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ************* ve İcra ve İflas İşlemlerine ilişkin değerlemeler konusunda ************** atanmıştır.
Duruşmanın 28/12/2018 günü saat 10.00’da yapılacağı; alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verimesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 03/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.