T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/411 Esas

Davacı Kurtuluş Su Pompaları ve Döküm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Yeni Sanayi Sitesi 10. Cadde 58 C BlokDış Kapı No: 11 Antakya/Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince 5650 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi’sinin 5960070028 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Kurtuluş Su Pompaları ve Döküm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkordato davasında Mahkememizin 27/09/2018 tarih 2018/411 Esas sayılı GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İİK.287/4 MADDESİ gereğince, geçici mühletin dolduğu tarih olan 27/12/2018 tarihinden itibaren 20/02/2019 tarihine kadar 1 ay 24 gün süre ile UZATILMASINA karar verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir Cengiz Yıldız ve İcra ve İflas İşlemlerine ilişkin değerlemeler konusunda uzman bilirkişi İbiş Sert atanmıştır.Duruşmanın 20/02/2019 günü saat:10:30’da yapılacağı; alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verimesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.04/01/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.