ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/621

Ankara Ticaret Sicilinin 306575 sırasına kayıtlı, Karapınar mah. 19. Cad. No: 3 Balgat Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Küresel Grup Bilişim Eğitim Ve Yayın Medya Tele Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkememizin 23/01/2019 tarih 2018/621 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 23/01/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan YMMM Abdülkadir Bozdoğan’ın Konkordato Komiser olarak atanmasına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.