T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1375 Esas

Davacı , KUMCULAR BETON SANTRALLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 365410 sicil nosunda kayıtlı davacı KUMCULAR BETON SANTRALLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 22/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak ****************************** ile ******************* atanmıştır. Duruşmanın 21/02/2019 günü saat 14:30‘da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.