KOCAELİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/863

Davacı KUBİLAY URHAN İNŞ TAAH İTH İHR TURZ İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından mahkememizde açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No 6 Kartepe Kocaeli adresinde faaliyet gösteren KUBİLAY URHAN İNŞ TAAH İTH İHR TURZ İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ hakkında Türk Ticaret Kanununun 324/2, 546 İcra İflas Kanununun 179 vd. maddeleri dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşulları oluştuğundan bahisle iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş ve mahkememizce denetim kayyımı olarak davacı şirkete Onur Akpınar ve Adnan Öner atanmış olup,

İİK’nun 166/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde bu isteğin ve kayyımın ilanına karar verildiğinden, keyfiyetin gazetede ilanından itibaren 15 gün içerisinde ilgililerin, 3. şahısların ve davacı şirketin alacaklılarının vaki isteğin haksız olduğu düşüncesinde iseler mahkememizin 2016/863 esas sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri, davanın duruşmasının 07/09/2016 günü saat 14:30’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ve davanın ilgili yasa hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacağı keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.