T.C.
MALATYA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/485 Esas
KONKORDATO İLANI

Davacılar , KOZATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SAN.TİC.A.Ş ve KOZA TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkındaki mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6315 Sicil numarasında kayıtlı davacı KOZATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SAN.TİC.A.Ş ile Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8079 Sicil numarasında kayıtlı KOZA TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 14/02/2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
İşbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Prof.Dr.Tamer BUDAK ile Arş.Gör.Bünyamin KARTAL’ın geçici konkordato komiserleri heyeti olarak görevlerinin uzatıldığı hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.