T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/704
Davacı KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 930156/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında 20/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)26/07/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d) 26/07/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan *************, *********** ile *********************’nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına, İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 20/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.