7. KONKORDATONUN FESHİ

A. Kısmen Feshi

Konkordato mahkeme tarafından tasdik edildikten sonra, kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ödemede bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Kısmen Fesih Kararına Karşı Kanun Yolu Açıktır :Mahkemenin fesih talebi üzerine verdiği hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

B. Tamamen Feshi

Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Kötü niyette örnek olarak;
• Konkordato projesin kabulü için alacak ve alacaklılar için aranan kanuni çoğunluğu sağlamak için borçlunun, alacaklıların bazıları ile anlaşıp konkordato kabul edildiği takdirde onlara daha fazla para ödemesi veya ödemeyi taahhüt etmesi.

• Borçlunun, gerçekte alacaklısı olmayanları alacaklı gibi göstererek kanuni çoğunluk şartını sağlaması
• Borçlunun, konkordato talep edebilmek için şirket malvarlığını az göstermesi

Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.