Yeni Konkordato ve Kurallarını, Merak Ettiğiniz Diğer Kanun Değişiklikleri ile Birlikte Sayfalarımızdan Öğrenebilirsiniz.

İflas erteleme yerine Konkordato.

01Şub 2018

6. KONKORDATONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI Konkordato, mahkemenin tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet […]

01Şub 2018

7. KONKORDATONUN FESHİ A. Kısmen Feshi Konkordato mahkeme tarafından tasdik edildikten sonra, kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ödemede bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Kısmen Fesih Kararına Karşı Kanun Yolu Açıktır :Mahkemenin fesih talebi üzerine verdiği hükmün tebliğinden itibaren on […]

01Şub 2018

Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir? Kesin Mühlet Süresince Görevlendirilen Komiserin Görevleri Şunlardır; a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak. b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek. c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak. d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak. e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek. f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri […]

13Şub 2018

KONKORDATO MAHKEMESİ KURULACAK Bu nedenle icra ve iflas kanununda değişikliğe gidiliyor. Değişiklikten sonra konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemeleri kurulacak. Yeni konkordato modeli, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtarılmasını, diğer borçların ise mali durumun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklılarından belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar […]

02Mar 2018

iflas ertelemenin yerine konkordato sistemi geldi. Yeni gelen sistemde firmaların iflas kararı artık  alacaklının kararına kalacak. Artık borçlu olan firmalar borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek. Ancak yeni getirilen sistemin artı ve eksileri var. İyi olan yanı firmalar artık istediği gibi iflas erteleme kararı çıkaramayacak. Kötü yanı ise borçlu olan firmanın iflas […]

04Mar 2018

KONKORDATO Elektronik tebligat Kamu kurumları, belediye, şirket, kooperatif, dernek, vakıf, sendika, meslek birlikleri, KİT, sermayesinin çoğu kamuya ait şirket, avukat, noter, bilirkişi, ara bulucu ve hukuk müşavirleri açısından elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini bildiren Günay, şu ifadeleri kullandı: “Böylece yargı mercilerinin yaptığı yıllık 40 milyonluk tebligatın 28 milyonu, toplamda ise 75 milyonluk tebligatın 52,5 milyonu […]