Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği Yalova / Merkez – YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yalova / Merkez

2019/398 Esas

T.C. YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) Sayı :2019/398 Esas İLAN Davacılar , ZEYNEL SARAÇ DEMİR, WANLEEINVEST ULUSLARARASI STRATEJİK İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı(Mersis no: 0396004656600001) davacı Wanleeinvest Uluslararası Stratejik İş Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ ve davacı 36016622646 TC kimlik numaralı Zeynel Saraç Demir hakkında 06/12/2019 tarihi itibariyle 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MUHLET KARARI VERİLDİĞİ; Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın287/3maddesi uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 1 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, Geçici komiser olarak Ufuk Demirkan’n Görevlendirilmesine, Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 16/12/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.