KONKORDATO MAHKEMESİ KURULACAK
Bu nedenle icra ve iflas kanununda değişikliğe gidiliyor. Değişiklikten sonra konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemeleri kurulacak.

Yeni konkordato modeli, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtarılmasını, diğer borçların ise mali durumun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklılarından belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma şeklinde tanımlanmıştır.

KONKORDATO KOMİSERİ OLACAK
Daha önceleri mali durumun tespitini bilirkişi sıfatı ile mali müşavirler yapmaktaydı. Yeni yasa tasarısında “Konkordato komiserinden” söz edilmektedir.

Konkordato komiserlerinin niteliğinin Adalet bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesi ve geçici komiser ve komiserlerin özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adliye yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına bildirilmesi hükme bağlanmaktadır. Adalet bakanlığınca önceden belirlenen konuya ilişkin bilirkişiler varken ayrı bir konkordato komiserliği unvanının çıkarılması tam olarak anlaşılamamıştır.

SÜRE BİR YIL OLACAK
Mahkeme komiseri dinleyip raporu inceledikten sonra konkordatoyu ya tasdik edecek ya da reddedecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre verilecek. Bu süre komiserin gerekçeli raporu ve takibi üzerine mahkemece 6 ay kadar uzatılabilecek. Ayrıca yedi alacaklıya geçmemek üzere ve ücret takdir edilmeksizin mahkemece bir alacaklılar kuruluda oluşturabilecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.