Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Kesin Mühlet Süresince Görevlendirilen Komiserin Görevleri Şunlardır;

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.,

• Borçlu veya alacaklılar, komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri hakkında, kesin mühlet kararı veren asliye ticaret mahkemesine şikayette bulunabilir. Mahkeme tarafından şikayete ilişkin verilen kararlar kesindir, yani başka bir kanun yoluna başvurulamaz.

• Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

• Mahkemece atanan geçici komiser ve komiserler, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.