Mahkemelerden konkordato kararı aldırıp borç ödemeyen ancak parayı dövize ve faize yatıran uyanık patronların suistimallerini önleyecek yasa çıktı. Bundan sonra her önüne gelen rahatlıkla konkordato kararı çıkartamayacak.

Hükümet, iflas ertelemenin yerine getirilen konkordato sisteminde yaşanan suiistimallere karşı önemli bir adım attı. İcra İflas Kanunu’nun konkordatoya ilişkin hükümleri revize edildi. Konkordato talebinde “güvence veren denetim raporu” zorunluluğu getirildi. Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak. Konkordato komiserleri beşten fazla dosyaya bakamayacak. Yeni uygulama ile uyanık patronlar mahkemeden karar aldırıp borcunu donduramayacak.

KOMİSERE DÜZENLEME
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği denetim kuruluşunca hazırlanan, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.
Kanunda, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek. Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı’nca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanması gerek.
Bir kişi eş zamanlı olarak 5’ten fazla dosyada geçici komiser olarak görev yapamayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.
Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek.

ARABULUCU OLMAZSA DAVA REDDEDİLEBİLİR
Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa, davanın usulden reddine karar verilebilecek. Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenecek. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması, tarafların anlaşması veya anlaşamaması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son tutanağı düzenleyerek durumu arabuluculuk bürosuna bildirecek. Geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmayan taraf arabuluculuk faaliyeti sona ererse davanın masrafları ödeyecek.

ABONELİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturuluyor. 1 Haziran 2019’dan itibaren takipler elektronik ortamda başlatılacak. Ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulacak. Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan ücret alınmayacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.