T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/561

Davacı Kocayusufoğlu Un Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından mahkememize açılan ve görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden Simav Ticaret Sicilinde 3959 sicil no ile kayıtlı Kocayusufoğlu Un Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında 02/10/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine yine 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ************************’ ün GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verilmiş olmakla,
İş bu ilanın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çevrede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.