T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ESAS NO : 2018/561

T.C. Simav Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Kocayusufoğlu Un Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Çitgöl Kasabası Naşa Yolu Üzeri Simav/KÜTAHYA) hakkında 2018/561 E. Sayılı ara kararı ile 02/10/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş, Konkordato mühlet kararı Basın İlan Kurumunda ve T. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Alacaklıların, alacaklarını tevsik ve ispat eden belgeler (çek, senet, fatura, sözleşme vb) ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde komiserin 4 Eylül Mah. Kışla Cad. No:42 Simav/KÜTAHYA adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.