T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’DEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/354 Esas

Davacı Koç Elektrik Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Davalı (HASIMSIZ) arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle; Türkgücü Osb Mah. Yılmaz Alpslan Cad. No:35 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde faaliyet gösteren Çorlu Ticaret Sicilinde14640 sicil numarası ile kayıtlı Koç Elektrik Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafındantalep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 25/12/2018 tarihinde verilen 3 aylıkgeçici mühlet süresinin İİK’nun 287/4 maddesi gereği 25/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına,Duruşmanın 21/02/2019 günü saat 11:00’de yapılmasına,
Alacaklıların geçici ek mehil talebine işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığı delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İKK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.