T.C.
ANTALYA
1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN Esas No : 2018/638

Davacılar Antalya Ticaret Sicilinin 13783 Sırasında kayıtlı Keskinova Makine Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. İle Antalya Ticaret Sicilinin 93547 sırasında kayıtlı MABS Makine Sanayi ve Ticaret A. Ş. Mahkememizin 2018/638 esas sayılı dosyasında konkordato talep etmiş olmakla;
28.09.2018 günlü tensip kararı ile 28.09.2018 gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği ve Konkordato Komiseri olarak ************’ın atandığı,
Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde itiraz ederek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.