T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/496 Esas

Davacı , KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan konkordato davası nedeniyle; Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı ( mersis no 0544059221100014 )nosunda kayıtlı KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve mahkememizin 2018/496 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 27/02/2019 günü saat 11:02′ de yapılacağı, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen ilanen tebliğ olunur.27/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.