T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/496 Esas

Davacı KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan konkordato davası nedeniyle; Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 12031 ticaret sicil nosunda kayıtlı KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne 26/04/2019 tarihinden itibaren 1 (BİR) yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet içerisinde komiser Özkan Yılmaz’ ın görevinin devamına karar verildiği, itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 289/son madde yollaması ile İİK’ nun 288. Maddesi gereğince ilgililere ilanen ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.