T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYI : 2018/ 1037 Esas
İLAN

Mahkememizde görülen konkordato davasının yargılaması sırasında, 2004 s. İİK.nin 289/3. maddesi gereğince, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 26223 sicil numarasında kayıtlı ve 27727075210 T.C. Kimlik Numaralı davacı KEMAL GÜVEN’e 06/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE ve Konkordato geçici komiseri olan AYŞE BİLİCİ’nin bugünden itibaren Konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.