T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1414 Esas

Davacılar KEBAN MÜH. MİM. TAAH. LTD. ŞTİ, AHMET ÖZCAN, ZEYNEP HANDAN ÖZCAN tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Bayar cad. Ş.Mehmet Fatih Öngül sk. Bağdatlıoğlu Plaza No. 3 K. 6 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 3496/8 sicil numarası ile kayıtlı ve Erenköy Vergi Dairesi 5410056241 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi KEBAN MÜH. MİM. TAAH. LTD. ŞTİ
******************** adresinde bulunan ********************* TC kimlik numaralı AHMET ÖZCAN 
******************** adresinde bulunan ********************* TC kimlik numaralı ZEYNEP HANDAN ÖZCAN
tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 06/12/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu ************** Yeminli Mali Müşavir ************* ve İcra İflas konusunda uzman **************** atanmıştır.
Duruşmanın 04/03/2019 günü saat : 14.00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 07/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.