2016 yılında borca batıklık nedeniyle iflas erteleme talebinde bulunan Frigo Pak Gıda’da mahkeme son kararını verdi, şirket iflas ertelemeden çıktı.

Frigo Pak Gıda iflas ertelemeden başarıyla çıktı.

2016 yılında borca batan şirket iflas erteleme için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme şirkete ihtiyati tedbir getirmiş, kayyum atamıştı. 2016 yılından bu yana süren mahkeme 15 duruşma gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen son duruşmada mahkeme şirket hakkında müjdeli haberi açıkladı. Borca batıklıktan kurtulan şirket hakkındaki ihtiyati tedbir ortadan kalkarken, kayyumun da görevine son verildi.

İflas erteleme davasının sona ermesiyle birlikte şirketin borca batıklıktan çıktığı da ispatlanmış oldu.

Bu gelişme ile birlikte hisse Borsa İstanbul’un en çok yükselen hissesi oldu. Saat 11:01 itibariyle yüzde 19.42 oranında yükselişle 1.23 lira seviyesinde işlem görüyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

28.11.2018 tarihinde yapılan ondördüncü celsede aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Devam eden duruşmaların olması ve iş yoğunluğu nedeniyle ayrıntısı bir aylık süre içerisinde yazılacak gerekçeli kararda gösterileceği üzere ;

1- Davacı şirketin borca batıklıktan çıktığı anlaşılmış olmakla iflasın ertelenmesi talebi yönünden koşulları oluşmadığından davanın reddine,

2- Mahkememizn 12/07/2016 tarihli ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına, kayyımın görevlerinin sonlandırılmasına,

HMK 345.maddesi hükmü uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/11/2018

Şirketimiz 28.11.2018 tarihli son duruşmada alınan kararlardan anlaşıldığı üzere borca batıklıktan çıkmıştır.

Bu nedenle iflas ertelemeye gerek kalmadığından, mahkemece şirket üzerindeki ihtiyati tedbir ve kayyım gözetimi kaldırılmış ve dava sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.