T.C.
İSTANBUL ANADOLU l.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Sayı: 2016/834

Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sok. No: 89 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 244920 sicil numarası ile kayıtlı ve Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 5360007516 numaralı vergi mükellefi, KAYACAN İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile. Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sok. No: 89 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 497789 sicil numarası ile kayıtlı Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2970418517 numaralı vergi mükellefi, DİNAMİK MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETlerinin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirketlere 4******4 TC kimlik numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MEHMET YORULMEZER’İN denetim kayyımı ATANMASINA, şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, Kayyım tarafından şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 05/10/2016 saat: 15.00’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille. ilede temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği, İİK 179/a. maddesi yollaması ile İKK. nun 166 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.