T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/342 Esas

Davacı KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle;

1-Davacı Kastamonu Park Avm Ticaret Limited Şirketi hakkında tensip zabtının tebliğinden itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,
2-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek; dilekçelerinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.