T.C.ADALET BAKANLIĞI

MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
2018/470 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
İ L A N
No:2018/470-(01)

T.C. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borçlu Kartal Beton Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adresi: Palmiye Mahallesi Adnan Menderes Blv Hocaoğlu Apt. No:34/1 Yenişehir/MERSİN) hakkında, 2018/470 Esas sayılı kararı ile 26/07/2018 tarihinden başlamak üzere, 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.
Konkordato mühlet Kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/08/2018 tarih ve 9636 sayılı nüshasının 296 sayfasında ilan edilmiştir.
Alacaklıların, alacaklarını tevsik ve ispat eden belgeler (Çek-Senet-Fatura-Sözleşme) ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeşgün) içerisinde komiser heyetimizin, ****************************** adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri, ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
O****  N**** O***** T****** Y****
Konkordato Komiseri
H**** T**** S*****

 

Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.