T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1002 Esas

Davacı KARCAN GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Davacı KARCAN GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce 05/12/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 05/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir ************** atanmıştır.

İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 28/02/2019 günü saat 14:10’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.