T.C.
SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/296
Davacı KARAKOÇ GÜBRE YEM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonunda; Davacı şirketin kesin mühlet verilmesine ilişkin konkordato talebinin reddine, Konkordato talebinin reddine yönelik karar ile birlikte ayrıca davacı borçlunun iflasına da karar verilmediğinden 7101 S. Kanun md. 21 ile 2004 S. Kanununun 293. Maddesinin düzeltilmiş hali gereğince 2004 S. Kanununun 164. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Mahkememizce verilen ara kararların karar kesinleşene kadar aynen devamına, Mahkememizce konulan ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesine 29/04/2019 tarihinde karar verilmiş olup İİK’nun 288/2. Maddesi gereğince ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.