T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’DEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/296 Esas
Aşağıda bilgileri yazılı KARAKOÇ GÜBRE YEM TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ. tarafından mahkememize verdiği 14/09/2018 tarihli dilekçesine istinaden 26/11/2018 tarihinden itibaren 3 aylık konkordato geçici mehil talebinde bulunduğundan alacakların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delileriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin İİK’nun 287. ve 288 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.