T.C.
BAFRA
İCRA DAİRESİ

2017/8 İFLAS
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILARIN TOPLANTISININ İLANI
Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : Karakoç Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Müflis Karakoç Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli Bafra İcra Dairesi’nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya ve alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların, ilandan itibaren 7 gün içinde İcra ve İflas Kanununun 235.maddesi hükmüne göre yapılması, gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına karşı konkordato teklif ettiğinden bu cihetin müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 03/07/2019 günü saat 14:00 da BAFRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde (İcra Müdürü Odasında) hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.24.04.2019
(İc.İf.K.232,234,235)
Yönetmelik Örnek No : 37 “İş bu evrak, 5070 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarakgüvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.