T.C.
BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/464 Esas
Davacılar KARAKAŞ GIDA SANAYİ İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HAYRİ KARAKAŞ, GÜLSEREN KARAKAŞ, DEMET YAĞCI, tarafından davalı hasımsız aleyhine açılan konkordatonun tasdiki (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ila 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında : mahkememizin 24/12/2018 tarihli tensip ara kararı gereğince,
7101 sayılı yasanın 15 maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286 maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, KARAKAŞ GIDA SANAYİ İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DEMET YAĞCI – 2*********4 , GÜLSEREN KARAKAŞ – 2***********6 ,HAYRİ KARAKAŞ – 2******************8 hakkında 07/12/2018 tarihinden başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine, 
7101 sayılı yasanın 15 maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacı ile davacı taraflara, Serbest mali müşavir 3**********4 TC KİMLİK NOLU İBRAHİM KAVAS,BURHANİYE DE SERBEST AVUKAT 2************4 TC KİMLİK NOLU KEREM ŞENGİDER, BURHANİYE DE SERBEST AVUKAT 2***********8 TC KİMLİK NOLU ERMAN PAZARBAŞI’NIN GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE karar verilmiş olmakla, 
İş bu ilanın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde mahkememize bir dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK ‘nın 288. maddesi gereğine tebliği makamına kain olmak üzere ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.