T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1114

Davacılar MEHMET ALİ ÖZCAN, AYŞE ÖZCAN ve KAR İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Sümer mah. Evliyagil Sok. No: 31 ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 12327 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 4*********2 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi KAR İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , ************* T.C. Kimlik nolu Mehmet Ali ÖZCAN,3*************6 T.C. Kimlik nolu Ayşe ÖZCAN tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 12/12/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak ************* , ************** ve ***************atanmıştır. Duruşmanın 06.03.2019 günü saat 10:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.