T.C. 
BALIKESİR 
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) 
İ L A N

ESAS NO : 2018/362
Davacı KANTUR AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ANONİM ŞİRKETİ(Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü No:7171) (Kurtdereli Vergi Dairesi No : 4970024623 ) vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Savaştepe Yolu Üzeri 10. Km Bila No Altıeylül/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7171 sicil numarası ile kayıtlı ve Kurtdereli Vergi Dairesi 4970024623 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Davacı KANTUR AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davacı açılmış olup mahkememizce 10/10/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE ile Geçici Mühlet Kararı ve İhtiyati Tedbir Kararı verilerek, geçici komiser olarak ***************** ile *****************************atanmıştır. İİK.’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 14/11/2018 günü saat 14:10’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.