T.C. 
BALIKESİR 
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) 
İ L A N

ESAS NO : 2018/362
Savaştepe Yolu Üzeri 10. Km Bila No Altıeylül/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7171 sicil numarası ile kayıtlı ve Kurtdereli Vergi Dairesi 4970024623 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Davacı KANTUR AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası 09/01/2019 tarihli ara kararı gereğince; geçici mühlet kararının 09/01/2019 tarihinden başlamak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiş olup,
İİK.nın 288.md uyarınca geçici mühletin uzatılmasına ilişkin karara karşı alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmasının 06/03/2019 günü saat 14:10’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.