T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/362 Esas
T.C. Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatı ile) 2018/362-Esas sayılı dava dosyasında “KANTUR AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ANONİM ŞİRKETİ”ne mahkemece 10/10/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordato komiseri olarak olarak *************ile ******************** görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan “KANTUR AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ANONİM ŞİRKETİ” den alacağı bulunan alacaklıların, konkordato geçici komiserliğimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde birler mahallesi, Tavşan Tepe sokak No:14 A-1Karesi BALIKESİR / TÜRKİYE-Balıkesir adresinde geçici komiserlikçe görevlendirilen **************‘a alacak tutarını ve alacak tutarına esas alınan tarihi belirtir şekilde yazılı olarak, komiserlikçe görevlendirilen kişiye tutturulan evrak kayıt defterinden gelen evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı, İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.