T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/867 Esas
Davacı Kalmet Paslanmaz Çelik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya 2004 sayılı İİK’ nun 289. Maddesi uyarınca 28/12/2018 tarihinden itibaren iki aylık ek geçici mühlet kararı verilmiş olup, mahkememizce atanan komiserlere ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 946735 sicil nosunda kayıtlı olanve”Ayazağa Mevkii Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No :21/64 K:15 Sarıyer İstanbul ” adresinde mukim davacı Kalmet Paslanmaz Çelik San. Ve Tic. A.Ş. hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.