T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/446 Esas
kalderaDavacı Kaldera Isıtma Sistemleri San Tic. Ltd. Şti. ile Kalder İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili tarafından mahkememize açılan İFLASIN ERTELENMESİ davasının yapılan incelemesi sırasında verilen ara kararı uyarınca;
Görev ve yetkileri TTK’nun 337. maddeleri ve İİK’nun 179/a-2,3 gereğince belirlenerek iflasın ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirketlere SMMM NEVZAT KARA’nın kayyım olarak atanmasına, şirketin mevcut halinin alacaklılarının ve borçlu şirketlerin menfaatlerini korur tarzda muhafaza edilmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.
Davacı şirketlerden alacaklı olanların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin 2015/543 esas sayılı dosyasında derdest davaya müdahale veya itiraz ederek; davacı şirketlerin borçlarından dolayı iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.