T.C. AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN

ESAS NO: 2015/572 Esas

Davacı, JESTPA GIDA İHT MAD ELEKT İNŞ TURZ SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen 26/08/2016 tarihli ara kararı gereğince;

1-Daha önce görevlendirilen, kayyım Melih ÖZAN’ın, kayyımlık görevinden çekilme talebinin kabulü ile Melih Özan’ın davacı Jestpa Gıda İht. Mad. Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ndeki kayyımlık görevinin sona erdirilmesine,

2-İİK. 179/a maddesi gereğince; Davacı Jestpa Gıda İht. Mad. Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni münferiden temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü Hüseyin Avni Kulaksız ile mevcut tüm yöneticileri, temsilcileri, şirket müdürü, ticari mümessil, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin tamamının şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına,

3-Envanter düzenlemek, Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmak, yönetim kurulunun yerine geçmek ve yönetim kurulu yetkilerini kullanmak üzere; Ali ve Güneş’ten olma 1967 İskenderun doğumlu, 2******0 T.C. Kimlik numaralı Kemal GÜNEY’in Kayyım Heyeti Başkanı,

Çapan ve Seza’dan olma, 1955 Aksaray doğumlu, 5*****4 T.C. Kimlik numaralı, İsmail Vefa KIRLI’nın Kayyım Heyeti Üyesi,

İsmail ve Fatma’dan olma, 1975 Kartal doğumlu, 2*****4 T.C. Kimlik numaralı Haluk DUMAN’ın Kayyım Heyeti Üyesi, olarak atanmalarına,

4-Görevlendirilen kayyım heyetinden herhangi iki kişinin müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Karar verilmiş olup, ilan olunur. 29/08/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.