T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2016/193 Esas

Davacı , JADE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; davacı vekili tarafından bildirilen Halide Edip Adıvar Mahallesi akar Sokak No:56 Şişli/İstanbul adresinde bulunduğu bildirilen JADE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizde açılan İflasın ertelenmesi davasında;
T.T.K.337 ve İ.İ.K. 179-179/a Maddeleri uyarınca şirketin borca batıklığının tespiti ile davacı şirketin iyileştirme projesi dahilinde mali durumunu düzeltebilmesi amacıyla iflasın (1) yıl süre ile ertelenmesinin talep edildiğinin, şirkete HAYRİ HAKAN KIVANÇ’ kayyım olarak atandığının, yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyımın onayına bağlı kılındığının, bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin 15 gün içinde İ.İ.K 166. Maddesi uyarınca mahkememize başvurarak müdahale talep edebileceklerinin hususu ilan olunur. 10/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.