Sermaye Şirketi veya kooperatifin içinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı düşündüğünü açıklayan projeye iyileştirme projesi denir.

Borca batıklık İİK md.179 hükmü uyarınca şirketin borçlarının aktifinden fazla olması anlamına gelmektedir.

İyileştirme projesi, iflas erteleme talep eden şirketin bu süreçten nasıl çıkacağına yönelik öngörüleri içerir.
İyileştirme projesi ciddi ve inandırıcı olmalı, şirketin gerçekleriyle bağdaşmalıdır. Hangi tedbirlerin alınacağını ve bu tedbirlerin erteleme süresi sonunda şirketi nasıl etkileyeceğini objektif verilere dayanarak iyileştirme projesinde açıklaması gerekir. Mahkeme projeyi ciddi anlamda inandırıcı bulursa iflas erteme kararı verir.

İyileştirme Projesi, iflas ertelemeye başvuracak şirket yada kooperatifin içinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı düşündüğü açıklayan şirketin yol haritasıdır. İyileştirme projesi mahkemeye sunulurken bu hususlarla ilgili belgelerinde sunulması gerekir. Hangi tedbirlerin alınacağını ve bu tedbirlerin erteleme süresi sonunda şirketi nasıl etkileyeceğini objektif verilere dayanarak açıklaması gerekir.

Görüleceği üzere iflas ertleme başvurusu her adımıyla çok özen ve dikkat gerektirerek hazırlanılması gereken bir davadır ve bir ekip işidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.