İstinaf kanun yolu nedir?

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir
denetim mekanizması ve kanun yoludur.

İstinaf kanun yolunun uygulanması durumunda,
ilk derece mahkemesi kararından sonra, karar önce istinaf denetimine tâbi tutulacak,
istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilecektir.

İstinaf ile temyiz arasında temel farklılık nedir?

Temyiz incelemesinde Yargıtay, kural olarak sadece kararın hukuka uygun verilip
verilmediğini denetler, yani hukukî bir denetim yapar.

istinafta, ilgili bölge adliye mahkemesi, hem hukukî yönde hem de olay yönünden
mahkeme kararının doğru olup olmadığını inceler.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.