T.C.
SAMSUN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/750 Esas
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34568 sicil numarasında kayıtlı İstek Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34569 sicil numarasında kayıtlı Mavitaş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve *************** T.C. Kimlik numaralı Murat İstek tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 08/11/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserliğinde ********************ile ********************görev yapmaktadır. Duruşmanın 01/02/2019 günü Saat:09:30‘da yapılmasına karar verilmiştir.
Geçici komiser şirketlerin ve gerçek kişinin faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirketlerin yönetim organlarının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK.’nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.’nun 294. maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirketler ve gerçek kişi alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.