Davacılar AKATLAR KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş., AKAT KOZMETİK SANAYİ TİCARET A.Ş tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün;
302510-250092 sicil nolu AKATLAR KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş. Ve 337646 sicil nolu AKAT KOZMETİK SANAYİ TİCARET A.Ş tarafından;
Mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri,

Ayrıca davacı şirkete .İİK. m.l79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak Mali: Müşavir MUSTAFA GÜZELDERE’nin atanmalarına, kayyım heyetinin şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle ye şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin onaylanması ile görevlendirilmelerine ve birlikte yetkilendirilmelerine
karar verildiği,
İ.İ.K. 17/â-2,166 md.gereğince ilan olanur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.