T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/500 Esas
Davacı 3***********8 T.C. Kimlik nolu İsmail KARATAŞ tarafından açılan ve mahkememizinde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı 3*************8 T.C. Kimlik nolu İsmail KARATAŞ hakkında konkordato davası açılmış olup, 27/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 4*************56 TC kimlik nolu*************** atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilanıdan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkmeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.