T.C.
ADALET BAKANLIĞI
DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ESAS NO : 2018/1093

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1093 Esas sayılı konkordatonun tasdiki davasında 12.12.2018 tarihli karar ile davacı İsmail Aslan’ın İİK.nun 289. Maddesi uyarınca 20.12.2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllık kesin mühlet verilmesine, mahkemece atanan geçici komiser **************,’in görev ve yetkilerinin kesin mühlet süresince aynen devamına karar verilmiştir.
7101 sayılı kanunla değişik ÎİK.nun 299. Maddesi gereğince İsmail Aslan’dan alacağı bulunan alacaklıların ilan tariflinden itibaren ONBEŞ GÜN İÇERİSİNDEalacaklarını dayanak belgeleri ve dilekçeleri ile birlikte Konkordato Komiseri **************’in Sırakapılar Mahallesi 493 Sokak No: 10 D: 18 Ali Urhan İşmerkezi, Merkezefendi/Denizli adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bu süre içerisinde bildirmeyen alacaklıların konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur. 17.12.2018
****************

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.